Genshin Impact “Klee” Fan Art

Hi, do you guys play genshin? Genshin Impact is a free open world action RPG game developed by miHoYo. Genshin Impact is also the second IP developed by miHoYo after Honkai Impact 3.

🎨: Klee (Genshin)
🔎: Picture 2 for the original color

MylkNotes - Genshin Impact "Klee" Fan Art - 1 MylkNotes - Genshin Impact "Klee" Fan Art - 2

Spread the love